Telefon: +381 11 310 10 66

Online formular za podnošenje prigovora

Popunjavanjem ovog formulara možete podneti prigovor u elektronskom obliku.

Osnov za prigovor:

Podnošenje prigovora poštom ili putem emaila

Da biste prigovor poslali poštom neophodno je da preuzmete ovaj obrazac.
Nakon preuzimanja isti treba popuniti, odštampati, potpisati i overiti pa nakon toga poslati na adresu našeg sedišta.
Skenirani primerak prigovora možete poslati na email prigovori.garant@energoprojekt.rs