Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti

Predmet osiguranja:

 • Zakonska odgovornost osiguranika za štetu nastalu usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećih lica
 • Zakonska odgovornost poslodavca za štete prema zaposlenima za vreme rada i u vezi sa radom
 • „Unakrsna odgovornost“, odnosno mogućnost isticanja uzajamnih odštetnih zahteva po osnovu odgovornosti između ugovarača osiguranja – osiguranika i saosiguranika
Koji su rizici osigurani?
Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz:

 • Delatnosti osiguranika
 • Posedovanja stvari
 • Pravnog odnosa
 • Određenog svojstva kao izvora opasnosti, koje je ugovoreno polisom osiguranja

Osiguranje se takođe odnosi na odgovornost za štete nastale zbog:

 • Povećane opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
 • Novi izvor opasnosti koji se kod osiguranika pojavi posle zaključenja ugovora, osim za štete usled zagađivanja zemljišta i vode, ali samo u slučaju da je baš takav izvor opasnosti (delatnost, stvar, pravni odnos ili određeno svojstvo) obuhvaćen osiguranjem prilikom zaključenja osiguranja

Ako se posebno ugovori, osiguranjem je pokrivena i odgovornost za:

 • Štetu zbog krađe ili nestanka stvari
 • Štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, takozvana „čisto imovinska šteta“