Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Stakla (prozori, vrata i slično), svetlećí natpisi i svetleće reklame, neonske i ostale svetleće cevi
  • Slike, natpisi i ukrasi izrađeni na staklima
  • Mermerne ploče i od veštačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i slično …
  • Porculanski umivaonici, klozetske šolje, ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja)
  • Kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala

Uz sveteće natpise i reklame osigurani su i nestakleni delovi i ramovi koji čine njihov sastavni deo, a uz neonske i ostale svetleće cevi pripadajuci uređaji.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici


Osiguranjem su obuhvaćene štete prouzrokovane lomom osigurane stvari iz bilo kog razloga.

Ako su predmet osiguranja neonske i ostale svetleće cevi sa pripadajućim uređajima i svetleći natpisi i reklame sa pripadajućim uređajima, osiguranjem je obuhvaćena i šteta koja nastupi usled:

  • Neposrednog dejstva električne struje (kratkog spoja), požara kablova, obrazovanja svetlećeg luka i sličnog na nestaklenim delovima
  • Greška u konstrukciji, livenju i materijalu ukoliko za ove štete ne odgovara isporučilac
  • Posebnih pogonskih nezgoda izuzev onih koje su neposredna posledica trajnog uticaja hemijskih (korozija, oksidacija), termičkih ili mehaničkih uzroka, istoršenosti, starosti, lošeg održavanja ili dotrajalosti zbog redovne upotrebe
  • Dejstva atmosferskog elektriciteta

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde