Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Prevoz proizvedene, dorađene, oplemenjene i slične robe u slobodnoj carinskoj zoni, nezavisno od odredišta, bilo da se radi o domaćem ili stranom kupcu
  • Prevoz robe koju je domaći pravni subjekat kupio na konsignacionom skladištu, carinskom magacinu i slično – uvozno ocarinjene na osnovu prijave o zaključenom poslu
  • Prevoz reeksportne robe
  • Uskladištenje robe posle završenog međunarodnog prevoza

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

Pod međunarodnim prevozom podrazumeva se prevoz koji se obavlja na osnovu međunarodne prevozne isprave, odnosno kada se otpremno ili uputno mesto ne nalazi na teritoriji Republike Srbije ili kada se osigurava roba u tranzitu.

Za prevoz koji se vrši prevoznim sredstvom osiguranika mogu se ugovoriti:

  • Osnovni transportni rizici – po klauzuli “osnovni rizici”
  • Svi trasnportni rizici – po klauzuli “svi trasnportni rizici” (Against all risks – AAR)

Pod kopnenim prevozom u smislu ovih uslova će se smatrati prevoz kamionom, železnicom, cevovodom, a ako se posebno ugovori i drugim prevoznim sredstvima (autobusom, avionom, helikopterom i drugim prevoznim sredstvima koja se ne kreću po vodenim plovnim putevima).

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde