Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

 • Zakonska odgovornost osiguranika za štetu nastalu usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećih lica
 • Zakonska odgovornost poslodavca za štete prema zaposlenima za vreme rada i u vezi sa radom
 • „Unakrsna odgovornost“, odnosno mogućnost isticanja uzajamnih odštetnih zahteva po osnovu odgovornosti između ugovarača osiguranja – osiguranika i saosiguranika

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

 • Delatnosti osiguranika
 • Posedovanja stvari
 • Pravnog odnosa
 • Određenog svojstva kao izvora opasnosti, koje je ugovoreno polisom osiguranja

Osiguranje se takođe odnosi na odgovornost za štete nastale zbog:

 • Povećane opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
 • Novi izvor opasnosti koji se kod osiguranika pojavi posle zaključenja ugovora, osim za štete usled zagađivanja zemljišta i vode, ali samo u slučaju da je baš takav izvor opasnosti (delatnost, stvar, pravni odnos ili određeno svojstvo) obuhvaćen osiguranjem prilikom zaključenja osiguranja

Ako se posebno ugovori, osiguranjem je pokrivena i odgovornost za:

 • Štetu zbog krađe ili nestanka stvari
 • Štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, takozvana „čisto imovinska šteta“

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja