Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

 • Osiguranje lica pri obavljanju i izvan obavljanja redovnog zanimanja
 • Osiguranje lica u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih delatnosti
 • Osiguranje dece i školske omladine sa osiguranjem odgovornosti ugovarača
 • Posebna osiguranja omladine
 • Osiguranje gostiju, posetilaca i turista sa osiguranjem odgovornosti ugovarača
 • Osiguranje potrošača, pretplatnika, štediša i korisnika drugih javnih usluga
 • Ostala posebna i obavezna osiguranja

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja može se ugovoriti:

 • Za slučaj smrti od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
 • Za slučaj trajnog (doživotnog) gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditet)
 • Za slučaj prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada)
 • Za slučaj narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (troškovi lečenja)
 • Za slučaj odgovornosti ugovarača osiguranja prema licima osiguranim od posledica nesrećnog slučaja i njihovim stvarima
 • Za gubitak zarade, samo kod obaveznih osiguranja
 • Za troškove spasavanja, kod osiguranja članova planinarskog i speleološkog saveza.

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde