Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Odgovornost projektanata
  • Odgovornost arhitekata
  • Odgovornost građevinskih inženjera
  • Odgovornost konsultanata
  • Odgovornost nadzornih organa

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici


Zakonska odgovornost:

  • Projektanata
  • Arhitekata
  • Građevinskih inženjera
  • Konsultanata
  • Nadzonih organa,

kod izvođenja građevinskih i montažnih radova za štetu nastalu usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećih lica, a koja nastane kao neposredna posledica nepažnje, greške ili propusta u profesionalnim poslovima osiguranika.

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja