Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Odgovornost diplomiranih veterinara prema trećim licima za štete koje nastanu na životinjama kao posledica grešaka u obavljanju veterinarske delatnosti u veterinarskoj ambulanti, bolnici, veterinarskoj klinici, osim onih šteta koje nastanu kao posledica delatnosti koje se ne mogu obavljati u smislu zakona o veterinarskoj delatnosti.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

  • Jedna ili više profesionalnih radnji ili propusta u obavljanju veterinarske delatnosti, koje su proizišle iz istog izvora i koje su prouzrokovale povredu jedne ili više životinja
  • Jedna ili više profesionalnih radnji ili propusta koje su prouzrokovale jednu jedinstvenu štetu.

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja