Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Zakonska odgovornost računovođa i revizora za štete, koje prouzrokuju računovođe, ovlašćene računovođe, ovlašćene javne računovođe i revizori, pri sačinjavanju finansijskih izveštaja i reviziji finansijskih izveštaja, u skladu sa zakonom.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

  • Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost računovođe i revizora za štetu, koju pričine pravnom licu ili preduzetniku, čije je sedište na području Republike Srbije.
  • Osiguranim slučajem u smislu Posebnih uslova smatra se jedna ili više radnji ili propusta osiguranika, kojim je pričinjena šteta pravnom licu ili preduzetniku, obavljanjem poslova računovodstva i revizije, u skladu sa zakonom, standardima i pravilima struke.
  • Računovodstvo je vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja, u skladu sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom.
  • Revizija je postupak ispitivanja i ocene finansijskih izveštaja, podataka i metoda, koji se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obaveza i rezultata poslovanja pravnog lica ili preduzetnika.
  • Revizija obuhvata ispitivanje i ocenu poslovanja, organizovanosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcionisanja informacionog sistema.

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja