Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Osiguranjem od odgovornosti poslodavca Osiguravač plaća po odštetnim zahtevima potraživanja, uključujući materijalne troškove, koji proizilaze iz nesreće na radu, u skladu sa Zakonom o radu.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

  • Ovim osiguranjem nadoknađuju se potraživanja lica koja su doživela nesreću i njegovih/njenih članova porodice ili drugih ovlašćenih srodnika, kao i Organa Socijalnog Osiguranja.
  • Ukoliko nije drugačije naznačeno, ne postoje ograničenja u pogledu godišnjeg broja događaja za koje je predviđeno osiguranje. Međutim, ukupne obaveze Osiguravača neće prevazići pojedinačni događaj i ukupan limit obeštećenja naznačen u polisi osiguranja.
  • Osiguravač će platiti obeštećenje za oštećenje odeće i drugih ličnih stvari oštećenoga, pod uslovom da se zaposleni uobičajeno oblače ili nose oštećenu imovinu na radnom mestu.

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja