Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Odgovornost lekara
  • Odgovornost stomatologa

za štete, koje nastaju na osobama kao posledice grešaka u obavljanju zdravstvene delatnosti (lečenja), osim onih koje ne može obavljati u smislu zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici


Osiguranje se odnosi na odgovornost osiguranika u obavljanju delatnosti kao i za štete:

  • Proizišle iz poseda i primene aparata i uređaja, ukoliko su isti priznati u medicinskoj praksi, osim onih koji su po uslovima isključeni
  • Pri delatnosti veštačenja i davanja stručnog mišljenja

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja