Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

 • Profesionalna odgovornost osiguranika za štete prouzrokovane strankama osiguranika ili trećim licima koje nastanu obavljanjem poslova privatnog obezbeđenja a koje su nastale kao posledica iznenadnog, neočekivanog i od volje osiguranika nezavisnog štetnog događaja.
 • Predmet osiguranja može biti samo odgovornost pravnih lica i preduzetnika koji su registrovani i imaju licencu za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatno obezbeđenje.

Poslovi privatnog obezbeđenja:

 • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
 • Zaštita lica i imovine fizičkim i tehničkim sredstvima, kao i poslove održavanja reda na javnim skupovia, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana.
 • Planiranje, projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.
 • Obezbeđenje transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljaka, ukoliko se posebno ugovori.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

 • Delatnosti osiguranika
 • Posedovanja stvari
 • Pravnog odnosa
 • Određenog svojstva kao izvora opasnosti, koje je ugovoreno polisom osiguranja

Osiguranje se takođe odnosi na odgovornost za štete nastale zbog:

 • Povećane opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
 • Novi izvor opasnosti koji se kod osiguranika pojavi posle zaključenja ugovora, osim za štete usled zagađivanja zemljišta i vode, ali samo u slučaju da je baš takav izvor opasnosti (delatnost, stvar, pravni odnos ili određeno svojstvo) obuhvaćen osiguranjem prilikom zaključenja osiguranja

Ako se posebno ugovori, osiguranjem je pokrivena i odgovornost za:

 • Štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, takozvana „čisto imovinska šteta“

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde