Telefon: +381 11 310 10 66

O društvu

 • Osnovano 25.02.1992. godine kao Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje Garant
 • Od 1994. posluje kao član Energoprojekt grupe
 • Rešenje Narodne banke Srbije G.br. 11716 od 30.12.2009. godine za obavljanja svih vrsta neživotnog osiguranja
 • Rešenjem Narodne banke Srbije G.br. 4259 od 08.06.2016. godine potvrđena je usklađenost poslovanja, imovine, kapitala, obaveza, organa, organizacije i akata Društva sa odredbama Zakona o osiguranju
 • Poslovanje posebno fokusirano na potrebe korporativnih klijenata
 • Tokom 25 godina iskustva i tradicije uspešnog poslovanja, specijalizovali smo se za poslove osiguranja radova u izgradnji i montaži i osiguranje odgovornosti
 • Osiguravali smo i osiguravamo brojne građevinske i infrastrukturne projekte od kojih su mnogi značajni i vidljivi na mapi Beograda, Srbije, kao i na mapama velikog broja zemalja na četiri kontinenta

Uprava

Izvršni odbor:

Mirjana Bogićević

Predsednik izvršnog odbora

+381 310 10 66 m.bogicevic@energoprojekt.rs

Lidija Vasić

Izvršni direktor za osiguranje

+381 310 10 70 l.vasic@energoprojekt.rs

Jelica Mandić

Izvršni direktor za finansije

+381 310 11 14 j.mandic@energoprojekt.rs

Nadzorni odbor:

 • dr Jovan Nikčević, predsednik
 • dr Dimitraki Zipovski, član
 • mr Zoran Jovanović, član
 • mr Mirjana Grbović, nezavisni član
 • Vera Kresoja, nezavisni član

Organizacija

Služba za razvoj osiguranja:
011/ 310 10 70
garant.info
Služba za prodaju:
011/310 11 10
011/310 11 13
011/310 10 92
garant.info
Služba za saosiguranje i reosiguranje:
011/310 10 70
garant.info
Služba za likvidaciju šteta:
011/310 10 71
m.trajkovic@energoprojekt.rs
Sektor za finansije, računovodstvo i investiranje:
011/310 11 14
011/310 10 68
j.mandic@energoprojekt.rs
finansije.garant
Funkcija za upravljanje rizikom, internu kontrolu i uskladjenost poslovanja:
011/310 11 16
011/310 10 66
garant.info
s.kararo@energoprojekt.rs
Funkcija za kontroling:
011/310 10 66
garant.info
Funkcija interne revizije:
011/310 10 66
garant.info
Funkcija poslovne podrške:
011/310 10 66
garant.info

Skupština akcionara

2017

27.03.2017.g. Poziv akcionarima za 52. Skupštinu akcionara
27.03.2017.g. Formular punomoćja za glasanje na Skupštini akcionara
27.03.2017.g. Formular za glasanje u odsustvu na Skupštini akcionara
27.03.2017.g. Odluka Nadzornog odbora o sazivu 52. sednice Skupštine
27.03.2017.g. Tačka 1 izveštaj saosiguranje i reosiguranje u 2016.
27.03.2017.g. Tačka 2 izveštaj revizora za 2016.
27.03.2017.g. Tačka 3 finansijski i izveštaj o poslovanju za 2016.
27.03.2017.g. Tačka 4 raspodela dobiti za 2016.
27.03.2017.g. Tačka 5 izbor revizora za 2017.
27.03.2017.g. Tačka 6 izveštaj Nadzornog odbora za 2016.
27.03.2017.g. Tačka 7 naknada članovima Nadzornog odbora
27.03.2017.g. Tačka 8 prihodi članova uprave u 2016.

2016

05.07.2016.g. Izveštaj sa 51. vanredne Skupštine EP Garant
05.07.2016.g. Zapisnik sa 51. vanredne Skupštine EP Garant

Godišnji izveštaji

2015

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2015. godini

2014

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2014. godini

2013

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2013. godini

2012

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2012. godini

2011

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2011. godini

2010

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2010. godini

Opšti podaci

 • Puno poslovno ime Društva: ENERGOPROJEKT GARANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE, BEOGRAD
 • Skraćeno poslovno ime: ENERGOPROJEKT GARANT a.d.o. BEOGRAD
 • Sedište: Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 12
 • Datum osnivanja: 25.02.1992.g.
 • Matični broj: 07812728
 • PIB: 100001468 (potvrda o PDV-u)
 • Šifra delatnosti: 6512