Osiguranje u pomorskom transportu

Osiguranje robe u pomorskom transportu

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
 • Prevoz proizvedene, dorađene, oplemenjene i slične robe u slobodnoj carinskoj zoni, nezavisno od odredišta, bilo da se radi o domaćem ili stranom kupcu
 • Prevoz robe koju je domaći pravni subjekat kupio na konsignacionom skladištu, carinskom magacinu i slično – uvozno ocarinjene na osnovu prijave o zaključenom poslu
 • Prevoz reeksportne robe
 • Uskladištenje robe posle završenog međunarodnog prevoza

[garantinfo]

Osnovni rizici

  Roba u kombinovanom prevozu može se osigurati od:

 • Svih rizika – po klauzuli »svi transportni rizici«, tj. »Institute Cargo Clauses (A)
 • Pojednih rizika – po klauzuli »Institute Cargo Clauses (B)
 • Pojednih rizika – po klauzuli »Institute Cargo Clauses (C)
 • Svih rizika – po »Lloyd’s SO All Risk policy« (Institute Cargo Clauses 196)
 • Pojedinih rizika – po Lloyd’s WA policy (Institute Cargo Clauses WA 1963)
 • Pojedinih rizika – po Lloyd’s FPA policy (Institute Cargo Caluses FPA)
 • Pojedinih rizika – Institutske klauzule za osiguranje robe protiv ratnih rizika
 • Pojedinih rizika – Institutske klauzule za osiguranje robe protiv rizika štrajka
  • Štetu zbog krađe ili nestanka stvari
  • Štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, takozvana „čisto imovinska šteta“
  [heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”]

  [kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *