Osiguranje od poplave i zemljotresa

Osiguranje objekata od zemljotresa i poplave

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
 • Stambeni ili poslovni objekat koji se nalazi na lokaciji navedenoj u polisi osiguranja
 • Dodatno se u predmet osiguranja mogu i uključiti:
 • Pomoćni objekti
 • Stvari domaćinstva – predmeti koji se nalaze unutar stambenog objekta. Za svrhu ovog osiguranja, posebna lista osiguranih stvari nije potrebna. Osigurani objekat zajedno sa pomoćnim objektom i/ili osiguranim stvarima domaćinstva, ukoliko su i oni osigurani, čine predmet osiguranja.

[garantinfo]

Promotivni spot našeg partnera za osiguranje od katastrofalnih rizika Evropa RE

Osnovni rizici

 • Osiguravač se obavezuje da pruži osiguravajuće pokriće od rizika direktnog fizičkog gubitka ili fizičkog oštećenja osigurane Imovine, izazvanog zemljotresom direktno i požarom i eksplozijom izazvanim zemljotresom i/ili poplavom u toku ugovorenog perioda osiguranja navedenog u Polisi osiguranja, ukoliko nije na drugi način isključen Polisom osiguranja.
 • Osigurani objekat zajedno sa pomoćnim objektom i/ili osiguranim stvarima domaćinstva, ukoliko su i oni osigurani, čine predmet osiguranja po ovim uslovima osiguranja
 • Pojedini delovi objekta (npr. krov, stepenište, podrum) ne mogu se pojedinačno osigurati. Vrednost celog objekta se mora osigurati.
 • U smislu ovih uslova, osiguranjem su obuhvaćeni i:

  Troškovi raščišćavanja nastali usled delovanja štetnog događaja na predmet osiguranja i

  Troškovi privremenog boravka najviše do sume osiguranja naznačene u polisi za predmetne troškove. Ukupna naknada na ime troškova raščišćavanja i troškova privremenog boravka i na ime naknade iz osiguranja ne može premašiti sumu osiguranja.

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”]

[kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *