Osiguranje objekata u montaži

montaza

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
  • Već postojeći objekti na kojima se obavljaju montaže, popravke, remonti, sanacije i slično
  • Metalne konstrukcije sa mašinskom i elektro-opremom ili bez nje
  • Mašine, mašinska i elektro-oprema, instalacije i aparati, kao i postolja i temelji
  • Montažna oprema i pomoćni objekti, koji su obuhvaćeni predračunskom vrednošću objekta u montaži i službe za montažu (skele, pomoćne zgrade, barake, zgrade za skladišta, radionice, restorani), osim stvari koje čine osnovna i obrtna sredstva izvođača radova, odnosno osiguranika
  • Građevinski deo koji se gradi isključivo za potrebe objekta u montaži, ako je njegova vrednost u celosti obuhvaćena predračunskom vrednošću objekta u montaži

  [garantinfo]

Osnovni rizici

 • Montažne nezgode
 • Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, manifestacije i demonstracije, pad letelice, izlivanje (vode, mraza, snega i leda), snežna lavina, kiša, odronjavanje i zarušavanje tla, sleganje tla
 • Nespretnost, nemar ili zla namera radnika ili nekog drugog lica
 • Provalna krađa

Prema posebnim uslovima za osiguranje objekata u montaži protiv svih rizika mogu se uključiti i isključiti osigurani rizici prema sledećem:

 • Pokriće za štete prouzrokovane štrajkovima, pobunama i građanskim nemirima
 • Pokriće za uzajamnu odgovornost
 • Osnovno pokriće u periodu održavanja
 • Prošireno pokriće u periodu održavanja
 • Posebni uslovi za dinamički plan izgradnje i/ili montaže
 • Pokriće za dodatne troškove za prekomerni rad, noćni rad, rad u dane državnih praznika i ekspresni prevoz
 • Pokriće za dodatne troškove avionskog prevoza
 • Pokriće za građevine u zonama zemljotresa
 • Isključenje pokrića za štetu ili odgovornost usled zemljotresa
 • Isključenje pokrića za štetu ili odgovornost usled poplave i izlivanja
 • Isključenje pokrića za štetu ili odgovornost usled oluje ili šteta prouzrokovanih vodom usled oluje
 • Imovina u skladištima van mesta izvođenja radova
 • Isključenje pokrića za štetu ili odgovornost usled terorizma
 • Pokriće za rizik proizvođača
 • Pokriće u garantnom periodu
 • Pokriće za mehanizaciju za izvođenje građevinskih/montažnih radova
 • Isključenje za upotrebljavanu mehanizaciju
 • Posebni uslov 1 za industriju prerade ugljovodonika
 • Posebni uslov 2 za industriju prerade ugljovodonika – pokriće za katalizatore
 • Posebni uslovi u pogledu protivpožarnih uređaja
 • Garancija za kampove i skladišta
 • Posebni uslovi za podzemne kablove i cevi
 • Isključenje pokrića za štete na usevima, šumama i kulturama
 • Pokriće za nuklearne gorivne elemente
 • Pokriće za troškove dekontaminacije
 • Pokriće za reaktorske sudove pod pritiskom i unutrašnje delove
 • Isključenje pokrića za štete usled sleganja
 • Posebni uslovi za otvorene rovove za vreme postavljanja cevi, kanala i kablova
 • Pokriće za troškove pronalaženja curenja kod postavljanja cevovoda
 • Uslovi za horizontalna bušenja cevovoda ispod reka, železničkih nasipa, puteva i sl.
 • Kopneni transport
 • Posebni uslovi u pogledu bezbednosnih mera koje se odnose na padavine, poplave i izlivanje
 • Isključenje za štete ili odgovornost usled horizontalnog bušenja
 • Postrojenja za prečišćavanje dimnih gasova
 • Posebni uslovi u vezi sa oblaganjem, opremom od plastike i katalizatorima
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”]

[kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *