Osiguranje objekata u izgradnji

osiguranje objekata u izgradnji

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
 • Građevinski objekti u izgradnji, rekonstrukciji, popravci, dogradnji, nadgradnji i slično
 • Građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namenjena za ugradnju u osigurani objekat
 • Odgovornost izvođača građevinskih radova prema trećim licima
 • Građevinska oprema i pomoćni objekti koji su obuhvaćeni predračunskom vrednošću objekta nad kojim se izvode radovi, a služe za izvođenje radova (pomoćne zgrade, barake, skladišta, radionice, restorani, pokretne skele i slično), osim stvari koje čine osnovna i obrtna sredstva izvođača radova, odnosno osiguranika

Može se posebno ugovoriti i odgovornost poslodavca prema zaposlenima za vreme izvođenja radova.

[garantinfo]

Osnovni rizici

 • Građevinske nezgode
 • Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, manifestacije i demonstracije, pad letelice, izlivanje (vode, mraza, snega i leda), snežna lavina, kiša, odronjavanje i zarušavanje tla, sleganje tla
 • Nespretnost, nemar ili zla namera radnika ili nekog drugog lica
 • Provalna krađa

Prema posebnim uslovima za osiguranje objekata u izgradnji protiv svih rizika mogu se uključiti i isključiti osigurani rizici prema sledećem:

 • Pokriće za štete prouzrokovane štrajkovima, pobunama i građanskim nemirima
 • Pokriće za uzajamnu odgovornost
 • Osnovno pokriće u periodu održavanja
 • Prošireno pokriće u periodu održavanja
 • Posebni uslovi za dinamički plan izgradnje i/ili montaže
 • Pokriće za dodatne troškove za prekomerni rad, noćni rad, rad u dane državnih praznika i ekspresni prevoz
 • Pokriće za dodatne troškove avionskog prevoza
 • Pokriće za građevine u zonama zemljotresa
 • Isključenje pokrića za štetu ili odgovornost usled zemljotresa
 • Isključenje pokrića za štetu ili odgovornost usled poplave i izlivanja
 • Isključenje pokrića za štetu ili odgovornost usled oluje ili šteta prouzrokovanih vodom usled oluje
 • Imovina u skladištima van mesta izvođenja radova
 • Isključenje pokrića za štetu ili odgovornost usled terorizma
 • Pokriće za testiranje mašina i instalacija
 • Posebni uslovi za izgradnju tunela, galerija, privremenih ili trajnih podzemnih građevina ili instalacija
 • Posebni uslovi za podzemne kablove, cevi i druge instalacije
 • Isključenje pokrića za štete na usevima, šumama i kulturama
 • Posebni uslovi za izgradnju brana i rezervoara za vodu
 • Pokriće za deonce
 • Pokriće za kampove i skladišta
 • Pokriće za građevinsku opremu i mehanizaciju
 • Pokriće za građevinski materijal
 • Posebni uslovi u pogledu bezbednosnih mera koje se odnose na padavine, poplave i izlivanje
 • Posebni uslovi za uklanjanje ruševina sa klizišta
 • Posebni uslovi u pogledu protivpožarnih uređaja i protivpožarnih mera na gradilištima
 • Kopneni transport
 • Serijske štete
 • Pokriće za rizik projektovanja
 • Pokriće za osigurane ugovorene radove koji su preuzeti ili stavljeni u upotrebu
 • Posebni uslovi za postavljanje vodovoda i kanalizacije
 • Bušenje za izvorišta vode
 • Postojeća imovina ili imovina koja pripada ili je u državini, pod nadzorom ili kontrolom osiguranika
 • Vibracije, uklanjanje ili slabljenje potpora, oslonca ili nosećih konstrukcija
 • Posebni uslovi za pobijanje šipova i radove na potpornim zidovima
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”]

[kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *