Osiguranje mašina od loma

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
  • Mašine, mašinski uređaji, električni uređaji i njihovo punjenje, aparati i instalacije i slično
  • Pojedinačno osiguranje mašina, uređaja i drugih stvari, kao i osiguranje bagera u rudnicima, traka, lanaca i užadi transportnih uređaja i valjaka valjaonickih kućišta, osim postrojenja slabe struje i elektronskih uređaja i sličnih aparata
  • Pojedinačno osiguranje postrojenja slabe struje i elektronskih aparata i uređaja, kao i elektronskih računskih centara
  • Ukoliko se posebno ugovori mogu se osigurati i mašine i uređaji koji nisu gore navedeni

[garantinfo]

Osnovni rizici

  • Ovim osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usled nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namere radnika ili nekog drugog lica.
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”]

[kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *