Odgovornost za klinička ispitivanja

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
  • Odgovornost osiguranika u slučaju odštetnih zahteva koji se tiču gubitaka nanesenih subjektu testiranja/ispitivanja tokom kliničkih testova/ispitivanja koje je izvrsio ili ciji je sponzor bio Osiguranik, za koje je Osiguravač odgovoran i za koje treba da plati naknadu prema pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije.

[garantinfo]

Osnovni rizici

    Klinički test/ispitivanja: Svako istraživanje koje se vrši na subjektima/ljudima, bilo da su u pitanju pacijenti ili dobrovoljci koji nisu pacijenti, koje se sprovodi sa namerorn da se otkriju ili verifikuju klinički farmakološki i/ili drugi farmodinamički efekti ispitivanog proizvoda i/ili da se otkrije kontra reakcija na ispitivani proizvod i/ili da se ispita apsorpcija, distribucija, metaboličko dejstvo i način izlučivanja proizvoda u cilju utvrđivanja njegove efikasnosti i bezbednosti.

    Događaji za koje je predviđeno osiguranje:

  • Smrt ili trajna ugroženost zdravlja Subjekta Testa, koji su prouzrokovani ispitivanim ili testiranim medicinskim proizvodom.
  • Smrt ili trajna ugroženost zdravlja Subjekta Testa koji su direktno prouzrokovani njegovim/njenim učešćem u kliničkom testu.
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”][kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *