Odgovornost iz zaštitne delatnosti

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
 • Profesionalna odgovornost osiguranika za štete prouzrokovane strankama osiguranika ili trećim licima koje nastanu obavljanjem poslova privatnog obezbeđenja a koje su nastale kao posledica iznenadnog, neočekivanog i od volje osiguranika nezavisnog štetnog događaja.
 • Predmet osiguranja može biti samo odgovornost pravnih lica i preduzetnika koji su registrovani i imaju licencu za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatno obezbeđenje.

[heading text=”Poslovi privatnog obezbeđenja:” tag=”h3″ align=”left”]

 • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
 • Zaštita lica i imovine fizičkim i tehničkim sredstvima, kao i poslove održavanja reda na javnim skupovia, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana.
 • Planiranje, projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.
 • Obezbeđenje transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljaka, ukoliko se posebno ugovori.

[garantinfo]

Osnovni rizici

 • Delatnosti osiguranika
 • Posedovanja stvari
 • Pravnog odnosa
 • Određenog svojstva kao izvora opasnosti, koje je ugovoreno polisom osiguranja

Osiguranje se takođe odnosi na odgovornost za štete nastale zbog:

 • Povećane opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
 • Novi izvor opasnosti koji se kod osiguranika pojavi posle zaključenja ugovora, osim za štete usled zagađivanja zemljišta i vode, ali samo u slučaju da je baš takav izvor opasnosti (delatnost, stvar, pravni odnos ili određeno svojstvo) obuhvaćen osiguranjem prilikom zaključenja osiguranja

Ako se posebno ugovori, osiguranjem je pokrivena i odgovornost za:

 • Štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, takozvana „čisto imovinska šteta“
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”]

[kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *