Odgovornost članova uprave

Osiguranje od odgovornosti za članove Uprave

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
  • Odgovornost članova Uprave za štetu pričinjenu Društvu koja bi proizašla iz povrede obaveze vođenja poslova Društva s pažnjom dobrog i savesnog privrednika i to samo onda kad su članovi Uprave privrednih društava i javnih preduzeća odgovorni za štetu po zakonu.

[garantinfo]

Osnovni rizici

  • Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost za štetu čiji je uzrok (radnja ili propust) pokriven osiguranjem nastao za vreme trajanja ugovora o osiguranju i ako je šteta nastala najkasnije po isteku tri godine od dana kada se osigurani slučaj dogodio.
  • Ako je osigurani slučaj nastao uz učesće drugih lica u Društvu, a naročito drugih direktora ili izvršnih rukovodilaca koji nisu članovi Uprave (podeljena odgovornost), pričinjenu štetu osiguravač će naknaditi najviše do proporcionalnog udela odgovornosti osiguranika.
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”][kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *