Profesionalna odgovornost advokata

Osiguranje od odgovornosti advokata

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
  • Odgovornost advokata za štetu koju nanesu trećim licima prilikom obavljanja advokature

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrđenih sloboda, prava i drugih zakonom utvrđenih prava i interesa domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica.

[garantinfo]

Osnovni rizici


Pod oblicima pravne zaštite naročito se podrazumeva:

  • Davanje pravnih saveta
  • Sastavljanje isprava (ugovora, testamenata,izjava i dr.)
  • Sastavljanje tužbi, žalbi, predstavki, predloga, zahteva, molbi, vanrednih pravnih lekova i drugih podnesaka
  • Zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima zaključivanjem ugovora i poravnanja, prijemom i isplatom novca i davanjem izjava i otkaza
  • Obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”][kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *