Odgovornost iz upotrebe proizvoda

Osiguranje od odgovornosti za članove Uprave

[menisastrane]

[heading text=”Predmet osiguranja:” tag=”h3″ align=”left”]
  • Zakonska odgovornost osiguranika za štetu nastalu usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećih lica, a koja nastane zbog upotrebe proizvoda sa greškom, koju je osiguranik ili sa njegove strane ovlašćena osoba isporučila.

[garantinfo]

Osnovni rizici

  • Osiguranjem su obuhvaćeni samo oni slučajevi, koji su prouzrokovani proizvodima isporučenim za vreme trajanja osiguranja, ali najduže tri godine nakon prestanka važenja ugovora o osiguranju.
  • Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost za štetu, koja je nastala od proizvoda, koje osiguranik odnosno ovlašćena osoba proizvodi i isporučuje u okviru svoje delatnosti, a naznačeni su u polisi osiguranja.
[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Kako do ponude?”][kakodoponude]

[heading tag=”h2″ align=”left” text=”Informacije za ugovarača osiguranja”]

[informacije]

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *