Telefon: +381 11 310 10 66

Predmet osiguranja:

  • Zakonska odgovornost osiguranika za štetu nastalu usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećih lica, a koja nastane zbog upotrebe proizvoda sa greškom, koju je osiguranik ili sa njegove strane ovlašćena osoba isporučila.

Na raspolaganju smo za sva pitanja i informacije.

Kontaktirajte nas

Osnovni rizici

  • Osiguranjem su obuhvaćeni samo oni slučajevi, koji su prouzrokovani proizvodima isporučenim za vreme trajanja osiguranja, ali najduže tri godine nakon prestanka važenja ugovora o osiguranju.
  • Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost za štetu, koja je nastala od proizvoda, koje osiguranik odnosno ovlašćena osoba proizvodi i isporučuje u okviru svoje delatnosti, a naznačeni su u polisi osiguranja.

Kako do ponude?

Ukoliko želite ponudu za ovu vrstu osiguranja, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +381 11 310 10 66 ili putem e-mail adrese: garant.info@energoprojekt.rs. Upitnik za ovu vrstu osiguranja možete preuzeti ovde

Informacije za ugovarača osiguranja